Mechatronica troef bij Q-Tec - page 1

Nauwe samenwerking met zusterbedrijven leidt tot snelle ontwikkeling
Mechatronica troef bij Q-Tec
Q-Tec uit Soest ontwikkelt en assembleert onderdelen en producten
voor hoofdzakelijk revalidatie- en ziekenhuizen. Op het moment van
schrijven staat het bedrijf aan de vooravond van de eerste testen met
de ‘Baroc’, een mobiele operatietafel/-stoel. Het resultaat van goed
luisteren naar de gebruiker en een sterk staaltje productontwikkeling
waarbij het bedrijf nauw heeft samengewerkt met de zusterbedrijven
uit de Rotero groep.
Het bedrijf Q-Tec werd in 1985 opgericht
door R.J. Jansen. De oprichters waren op
dat moment al gerenommeerde ontwik-
kelaars die vooral kennis en ervaring had-
den rondom het ontwerpen en produceren
van ‘mechatronica’ producten voor de
tandartsenwereld. Hierbij valt
te denken aan tandartsstoelen maar bij-
voorbeeld ook instrumentatiehouders.
Kenmerkend voor de oprichter was het
innoverend vermogen op basis waarvan
Q-Tec in de beginfase vooral veel producten
zélf op de markt zette. Inmiddels is het
bedrijf uitgegroeid tot twaalf medewerkers
en wordt er vaker in opdracht gewerkt.
Zorg-, behandel- en operatiestoelen
Een belangrijke focus ligt op dit moment op
de ontwikkeling van diverse stoelen die
door verschillende zorgspecialismen wor-
den gebruikt. In het begin van de nieuwe
eeuw raakte Q-Tec in contact met Rockmed
waarna de ontwikkeling en productie
van mobiele elektrisch verstelbare behan-
delstoelen een vlucht nam. Op
basis van de eisen en wensen vanuit het
betreffende specialisme, zijn deze stoelen
in diverse posities te verstellen zodanig dat
de chirurg optimaal zijn werkzaamheden
kan uitvoeren. Een speciale uitvoering
voor oogheelkunde heeft bijvoorbeeld
voorzieningen om het hoofd dermate te
fixeren dat de patiënt maximaal wordt
ondersteund terwijl de oogarts goed toe-
gang heeft tot zijn werkgebied.
Baroc
De meest recente ontwikkeling is een
mobiele operatiestoel voor mensen die
een operatie ondergaan in verband met
overgewicht. Het mobiele karakter
betekent dat de patiënt buiten de
operatiekamer al in het bed kan
plaatsnemen waardoor er geen (zware)
toeren hoeven worden uitgehaald door
het OK-personeel. Om het de patiënten
makkelijk te maken om in het bed te gaan
liggen, biedt de Baroc een instaphoogte
van 60 cm waarna hij – middels een
ingenieus mechanisme dat is ondergebracht
in een hefkolom – tot een werkhoogte van
maximaal 1,10 m is te brengen. Ingenieus
omdat de relatief lage instaphoogte maar
weinig ruimte vrijlaat in de kolom om
het benodigde aandrijfmechanisme te
plaatsen.
Kenmerkend is tevens het feit dat het
bedoppervlak zelf uit verschillende delen
bestaat waarvan de ‘beendelen’ zodanig
uit elkaar kunnen bewegen dat met name
bij bariatrische ingrepen een optimale
werkhouding en bereik van de chirurg tot
de patiënt wordt gecreëerd. Dit is een
aanzienlijke verbetering ten opzichte
van de operatietafels waarbij de chirurg
genoodzaakt is vanaf de zijkant te
opereren. Vooral wanneer het werkgebied
zich concentreert rond de maag en de
darmen.
Verder is de stoel onder een hoek van ± 30°
te plaatsen; een eigenschap die onder meer
van belang is voor operaties waarbij de
chirurg met een robot werkt en voor de
afdeling gynaecologie. Opvallend is echter
dat de stoel ook lateraal is te kantelen (zie
figuur) onder een hoek van ± 20°. Bij
patiënten met extreem overgewicht zorgt
deze stand ervoor dat het lichaam op
specifieke plaatsen beter bereikbaar wordt
voor de chirurg.
Mark Dorrestein naast de mobiele operatiestoel Baroc.
Te c h v e r t o r i a l
De inhoud van dit artikel ligt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.
1 2
Powered by FlippingBook